Claire, coach

I was so fortunate to travel on my first Journey with Rieka and Dolph! The sacred space they generated, as well as their gentle and wise holding of my experience, created the container for me to be able to totally relax and surrender to the medicine’s wisdom. I strongly believe that this setting was key for me to receive the gifts I received.

Gratitude and Love

Erik, consultant

“Ik ben de laatste 15 jaar van mijn leven op zoek naar verdieping: Wie ben ik? Wat staat mij te doen? Wat beperkt mij daarbij? In deze zoektocht heb ik cursussen gedaan, met mensen gesproken, boeken gelezen en ook anderszins nieuwe, vaak verrijkende, inzichten opgedaan. Maar van dat alles was niet een ervaring zo mooi en indringend als de reis met/bij Dolph en Rieka. Door toediening van een zogenaamd ‘hartmedicijn’ werd mijn ego (die steeds opdringende stem die vooral uit is op controle) goeddeels uitgeschakeld. Zo komt er ruimte voor een nieuwe bewustzijnssituatie van volkomen openheid. In dat open bewustzijn heb ik angsten die mij al lang dwars zaten mogen vrijgeven. Omringd door prachtige muziek, vuur, natuur en bovenal de integriteit, steun en liefdevolle aanwezigheid van Dolph en Rieka was dit een ervaring om nooit te vergeten. In zo’n zes uur heb ik meer bereikt dan in een jarenlange periode van pappen en nathouden.”

Judith, seksuologe

Binnenreizen is voor mij thuiskomen bij mezelf in al zijn facetten. Dolph en Rieka zijn in staat een zodanig vertrouwde, steunende, stimulerende en veilige omgeving te creëren dat het voor mij mogelijk wordt gemaakt thema’s en vraagstukken te onderzoeken en te beleven. Naast de aanwezigheid van Dolph en Rieka draagt de plek van samenzijn alsook de hond Gijs bij om voluit de reis te kunnen aangaan. Binnenreizen maakt het voor mij mogelijk vanuit nieuwe inzichten en ervaringen, maar zeker ook met nieuwsgierigheid het leven volop aan te gaan.

Ruud, fysiotherapeut

Mijn eerste kennismaking met ‘reizen’ was bij Rieka en Dolph. Aanvankelijk was ik sceptisch, maar na de eerste reiservaringen ben ik nu vol vertrouwen in wat binnenreizen me laten ervaren. Ik kom tijdens de reizen duidelijk bij mijn kern; wie ben ik, wat voel ik, wat wens ik, wat vrees ik, waar ga ik onder gebukt, welke potenties heb ik! Het geeft een ongekende diepte aan ervaringen, herinneringen, beelden van vroeger. Het wordt tijdens zo’n binnenreis opnieuw doorleefd. En toch blijft er verbinding met wie ik op dat moment zelf ben. En het geeft richting aan wie ik eigenlijk zou willen zijn. Hiermee is het dus ook een opstap naar wat er nog komen gaat. Alles gaat eigenlijk vanzelf tijdens een binnenreis. Het is alsof ik voortdurend verbaasd ben over wat ik ervaar, wat ik zeg, wat ik doe. R+D zijn grensbewaarders en facilitatoren, prettig in de buurt en ook volledig opgaand in de op dat moment ervaren werelden. Soms een uitnodigend duwtje in de gewenste richting gevend, soms een koersverandering voorstellend om niet te veel van de weg te raken. De Indianentrommel kan helpen om tot een verbinding te komen. De Boschhut in Schoorl en de directe omgeving ervan, zijn een wonderbaarlijk uitnodigende plek voor binnenreizen. Het voelt er telkens alsof er elementen zijn samengekomen om de reizen op gang te helpen. Ik kan drempels lager voelen worden en poorten open voelen gaan, uitnodigend om weer dichter naar mijn kernbeleving te komen. Hierin speelt de liefde, niet alleen voor en tussen mensen, een immens grote rol! De hond (Gijs), de vogels, de bomen, de aarde, het vuur, maar ook de woonruimte, het voedsel en de muziek hebben een warme plek in de totale atmosfeer waarin de binnenreizen plaatsvinden.