Iedereen kan een binnenreis maken en kan daar ook veel baat bij hebben: een ontmoeting met jezelf zonder identiteits-vooroordelen. We overleggen vooraf met iedere kandidaat- reiziger om te bekijken welke reis op dat moment het meest geschikt is. Een lastiger dilemma is of je het aandurft om buiten je comfort-zone te stappen. Nogal wat mensen kiezen liever voor de veiligheid van hun vertrouwde wereld. Het harnas van de identiteit waarmee je je vertoont aan de wereld mag dan wel knellen, het is ook bekend: wat zal er gebeuren als je dat aflegt: ga je dan niet (heel) gek doen? Dit laatste is typisch zo’n ego-gedachte – gebaseerd op angst en controle. De realiteit is dat mensen op hun best worden – en op hun mooist – als ze ‘gewoon zichzelf’ mogen zijn. Maar om die stap te nemen, moet je die angst en controle dus wel loslaten – en met vertrouwen in het onbekende stappen. Met een heerlijk gevoel van vrijheid en ruimte als effect. Eén van onze reizigers zei later: “Ik heb lang geaarzeld en nu – naderhand – begrijp ik niet goed meer waarom. Zoals zo vaak lijdt een mens het meest, van het lijden dat hij vreest.”

binnenreizen_ink03_zweven

Contra-indicaties

Psychiatrische indicaties als borderline, schizofrenie en (aanleg voor) psychose zijn contra-indicaties. Wie onder behandeling van een psycholoog of psychiater is, dient eerst met de behandelaar te overleggen en een schriftelijk advies te overleggen, mocht men aan een ceremonie deel willen nemen.

Het gebruik van ‘medicijnen’ laat zich niet altijd combineren met divers “gewoon” medicijngebruik. Contra-indicaties zijn:

• Medicijnen als antidepressiva, bètablokkers, bloeddrukverlagers en anti-allergene medicijnen. Bij twijfel vragen wij je altijd contact op te nemen met de behandelende arts.

• Medische indicaties als hartklachten en diabetes.

• En tenslotte zwangerschap en het geven van borstvoeding.

Check in geval van twijfel met degeen bij wie je onder behandeling bent.