Binnenreizen helpt mensen bij hun zoektocht naar een antwoord – naar hun eigen antwoord – op levensvragen. Met aandacht, zorg, toewijding, bedding en in een veld van Liefde. En met methoden die voor een deel al zo oud zijn als de mensheid. Binnenreizen faciliteert zo de reis naar je eigen essentie. Wat is de zin van mijn leven? Wat is mijn bestemming? Is er meer dan geboren worden, leren, werken en sterven?Als het zover is dat ik ga sterven, heb ik dan serieus aandacht aan deze essentiële vragen gegeven? Heb ik geleefd of heb ik eigenlijk meer overleefd? Dit soort vragen is zo oud als de weg naar Rome – of eigenlijk nog veel ouder. Godsdiensten waren een poging er antwoorden op te geven – maar het lastige is dat je het antwoord nooit buiten jezelf kunt vinden: het antwoord is persoonlijk.

 

De Verloren Zoon

Het verhaal van de Verloren Zoon: de zoon die zijn erfdeel opeiste, op pad ging en het geld verloor en die zichzelf tenslotte terugvond als varkenshoeder tussen de varkens die nog beter te eten kregen dan hij. Hij gaat dan terug naar huis en wordt daar – ook tot zijn eigen verrassing – liefdevol en vol vreugde door zijn vader onthaald: er wordt een feest georganiseerd en het gemeste kalf wordt geslacht.

Zo is het ook met de mens: die is als puber en volwassene op pad gegaan en heeft de eenheid en de overvloed achter zich gelaten. Tenslotte merkt hij dat hij eigenlijk met lege handen zit (zelfs al heeft hij succes, een mooie auto, meerdere huizen, macht) – dat hij niet wezenlijk gelukkig is. Als hij dan teruggaat naar “huis”, wordt hij liefdevol ontvangen in de wereld van Eenheid. Overvloed, liefde en geluk blijken zijn natuurlijke erfdeel te zijn – die hij nooit kon kwijt raken. En die hij juist door zijn ‘omweg’ pas echt kan waarderen. Om de beslissing te nemen terug naar huis te gaan, moet je een sprong in het (schijnbaar) onbekende nemen. Maar je hoeft niet al je bezittingen op te geven en alles wat je lief is: integendeel, er is daar niet minder maar meer. En je kunt eerst eens een onderzoekstocht maken.

Binnenreizen begeleidt je op zo’n onderzoekstocht.